Vrijwaring

Niets van deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of bijgewerkt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Precision Solutions & Services (PSS). De informatie op deze website wordt door PSS als service aan haar klanten verstrekt en mag uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Informatie op deze website wordt geleverd “zoals het is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. PSS kan ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma’s die in deze informatie worden beschreven.

PSS doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang hebt. Wanneer u een niet-PSS-website bezoekt, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van PSS en dat PSS geen controle heeft over de inhoud op die website. Daarnaast betekent een link naar een niet-PSS-website of gebruik van content afkomstig van een niet-PSS-website niet dat PSS de content of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u ook selecteert voor uw gebruik, wordt vertrouwd en geverifieerd als de beoogde bestemming van alle gegevensoverdrachten en vrij is van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard .

PSS is in geen geval aansprakelijk jegens enige partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig gebruik van deze website, of op enige andere gehyperlinkte website, of op enige inhoud die afkomstig is van een niet-PSS-website, inclusief, zonder beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

PSS is niet verantwoordelijk voor informatie die wordt verzonden naar diensten van derden die op onze websites worden gebruikt. PSS is niet verantwoordelijk voor niet-originele inhoud op onze websites en is niet verantwoordelijk voor aanvallen of exploits die afkomstig zijn van niet-originele inhoud op onze websites die gericht zijn op uw browser, plug-ins of andere software die wordt beïnvloed door het gebruik van onze websites.

In het geval van een vermeende schending van auteursrecht of interneteigendomsrechten, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voor een onmiddellijke minnelijke oplossing.

Voor zover niet anders vermeld of onder titel, vallen de gebruikte foto’s en video’s onder het copyright van PSS.